plaatje van HMBC Amfibie

Disclaimer van de Helmondse-modelboten-club.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.helmondse-modelboten-club.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Modelbotenclub Amfibie Helmond.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Modelbotenclub HMBC Amfibie Helmond streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Modelbotenclub HMBC Amfibie Helmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Modelbotenclub Amfibie Helmond is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Modelbotenclub Amfibie Helmond.

HMBC Amfibie respecteert het auteursrecht. Mocht u op deze website een foto of andere afbeelding aantreffen welke aan u toebehoort, neem dan contact met ons op via onze contact pagina.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.helmondse-modelboten-club.nl op deze pagina.